Bruceloza

Brucellae su gram negativni intracelularni bacili.  Bolesti kod čovjeka uzrokuje 4 vrste: B.melitensis (parazit koza, ovaca i deva), B.abortus (govedo), B.suis (svinja) i B.canis (pas). Bolest  se  u  čovjeka  pojavljuje  sporadično  i  epidemijski. Uglavnom  je  vezana  uz  uzgoj  životinja, posebice u nerazvijenim zemljama i područjima sa slabom higijenom. U zaraženih životinja najviše uzročnika ima u mlijeku, posteljici i maternici. 

Bakterije se dugo zadržavaju na vlažnoj zemlji i u vodi. Glavni putevi zaraze u čovjeka su izravni kontakt sa zaraženim životinjama, inhalacija aerosola, i konzumacija inficiranog mlijeka i mliječnih proizvoda.  Može se javiti i kao profesionalna bolest u mesara, ratara, stočara, veterinara, uzgajivača pasa, laboratorijskih radnika i sl.

Nakon zaraze pa do pojave prvih simptoma bolesti obično prođe od pet dana do tri mjeseca (najčešće dva tjedna) bruceloza se javi iznenada praćena prehladi sličnim simptomima kao što su groznica, glavobolja, bolovi u zglobovima, bolovi u mišićima, umor i dr.

Egzistiraju 3 stadija bolesti:
a)  prvi stadij – samo se nekad javlja, na mjestu ulaska uzročnika  (koža, sluznica isl.) javlja se upalna promjena s edemom i povećanjem regionalnih limfnih čvorova.
b)  Drugi  stadij  –  karakterizarana  je  prodorom  infekta  u  krvotok  i  zahvaćanjem  jetre,  slezene  i  koštane  srži. Mogu biti zahvaćeni i drugi organi (bubrezi, perikard, kosti, meninge).
c)  Treći stadij – kronična faza bolesti, dolazi do zahvaćanja uglavnom samo 1 organa s patološkim promjenama samo na tom organu.

Patologija:  brucele su intracelularni paraziti retikuloendotelnih stanica, limfnih čvorova, koštane srži, jetre i slezene (rijeđe  drugih  organa). Kao  reakcija  na  infekciju  nastaju  granulomi  (mononukleari  i  epiteloidne  stanice)  sa središnjim nekrotičnim dijelom, te orijaške Langhansove stanice.  Katkad se može javiti apsces u jetri, slezeni i koštanoj srži.  Takav oblik upale se javlja još u tuberkulozi, sifilisu i tularemiji.

Klinička slika:  inkubacija traje 5-21 dan, ali može proći i 6-9 mjeseci do ojave simptoma.  Bolest može početi naglo ili postepeno,  javlja  se  vrućica,  povišena  temperatura  (intermitentna  ili  remitentna),  umor,  glavobolja,  bol  u udovima,  velika  slabost  (dominatan  i  stalan  simptom),  noćno  znojenje,  povećanje  limfnih  čvorova, hepatosplenomegalija  (slezena  je  puno  više  povećana  nego  jetra),  leukopenija,  limfocitoza,  zbog  zahvaćanja koštane srži prisutna je anemija, leukopenija i relativna limfocitoza.  Kod trudnica je čest pobačaj (78%).

Komplikacije: bronhopneumonija, empijem, promjene na bubrezima, miokarditis, endokarditis, meningitis, encefalitis, artritis

Dijagnoza:  klinička slika, anamneza, krvna slika, izolacija uzročnika iz krvi, sternalnog punkata i drugih tjelesnih tekućina.  Uzročnik se nasađuje na jetreni bujon ili triptozni bujon, koristi se i reakcija aglutinacije po Wrightu, te dokaz IgM i IgG. Broj leukocita je obično normalan ili smanjen s relativnom ili apsolutnom limfocitozom za vrijeme akutnog stadija. Konačna dijagnoza osniva se na izolaciji organizama, obično iz krvi ili rjeđe, iz likvora, urina ili tkiva.

Terapija: tetraciklini,  aminoglikozidi,  trimetoprim-sulfometoksazol,  rifampicin,  ciprofloksacin. Kod  odraslih  se primjenjuje  doksiciklin  (200mg/dan , 4-8  tjedana)  ili  klasični  tetraciklini  (2g/dan). Tetraciklini  se  mogu kombinirati s aminoglikozidima (streptomicin, gentamicin).  Trimetoprim-sulfometoksazol se može davati sam ili u  kombinaciji  s  tetraciklinima.  Kod  djece  postoje  3  tipa  terapije. Monoterapija  trimetoprim-sulfometoksazol, kombinacija (1) TMP-SMZ s aminoglikozidima ili kombinacija (2) TMP-SMZ sa rifampicinom.  Kod trudnica se daje TMP-SMZ sa rifampicinom.

Kako bi se spriječila humana infekcija brucelom, mlijeko treba pasterizirati; svježi sir može biti kontaminiran. Osobe koje rukuju životinjama ili truplima za koje se sumnja da su zaražena, trebaju nositi zaštitne naočale i gumene rukavice i trebaju zaštititi ozljeđenu kožu od ekspozicije.

Previous page: A - C Next page: D - H