Nodozna toksična struma

Uvećana štitnjača (struma nodosa toxica) je, nakon Graves-Bazedovoljove bolesti, najčešći je uzrok hipertireoze. Ova se bolest najčešće javlja poslije pedesete godine života. Š titnjača može biti uvećana sa jednim ili više čvorova u kojima se stvara veća količina tireoidnih hormona (T3 i T4). Uzrok nije poznat, vjerovatno više etioloških faktora djeluje sinergistički. Rezultat procesa je heterogena funkcionalna kolekcija tireoidnih folikula, od kojih poneki postaju dovoljno autonomni i metabolički dominantni. Š titnjača može sadržati više čvorova (multinodularna toksična struma), pri čemu se u pojedinim od njih proizvodi više hormona štitnjače. To se može javiti kod bolesnika koji je duže vrijeme imao uvećnu štitnjaču sa normalnim nivoom hormona, koja je iz nepoznatog razloga počela da producira višak hormona.

Simptomi
Kod nodozne toksične strume simptomi su slični kao kod Graves-Bazedovoljove bolesti, ali su obično manje izraženi. To podrazumijeva nepodnošljivost topline, lupanje srca, pretjerano znojenje, povećan apetit, gubitak težine, toplu i vlažnu kožu, uvećanu slezenu, vide se periferni edemi/otoci, lomljiva kosa, umor, gušenje pri naporu. Klinička slika može biti i atipična, pa dominira mišićna slabost, gubitak apetita i težine, apatija, depresija, emocionalna labilnost i srčana insuficijencija.

Dijagnoza
Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, nalazom uvećanih hormona (T3 i T4). Može da se napipati čvornato uvećana štitnjača (čvorasta guša). Ultrazvučnim pregledom se nalazi uvećana štitnjača sa jednim ili više čvorova. Scintigrafski pregled i nalaz hormona su dovoljni da se postavi dijagnoza.

Liječenje
Medikamentozna supstituciona terapija dovodi do remisije hipertireoze, ali se ne postiže trajna remisija.
Liječenje radioaktivnom jodom
Doze radioaktivnog joda su dosta veće nego kod Graves-Bazedovoljove bolesti. Pošto radioaktivni jod djeluje samo u vrućem čvoru, a ne u ostalom tkivu žlijezde, nakon ove terapije se rijeđe javlja komplikacija u smislu hipotireoze.
Terapija izbora je i subtotalna tireoidektomija i terapija radioaktivnim jodom obično dovode do kompletne i stabilne remisije.

Previous page: L - O Next page: P - S