Rota virusi

Rota virusi spadaju u obitelj Reoviridae. To su RNK virusi, veličine 65-75 nm. Sastoje se od jezgra (dvolančane RNK) i dva omotača pri čemu je spoljašnji sloj infektivan za čovjeka. Dokazano je prisustvo 5 tipova (A, B, C, D i E), a za čovjeka je patogen tip E. Vodeći je uzrok proljeva kod male djece širom svijeta.
Izvor zaraze je oboljeli čovjek i asimptomatski virusonoša. Velika količina Rota virusa se izbaci sa stolicom inficirane osobe i može se lako širiti preko kontaminiranih ruku i predmeta, ali i preko kontaminirane vode. Osnovni mehanizam prenošenja infekcije je fekalno-oralni i to putem vode, hrane, kontaminiranih predmeta.

Rota virus je vrlo zarazan i otporan je na većinu sredstava za čišćenje u domaćinstvu. Š iri se kontaktom prljavih ruku i usta, pogotovo kada virus prelazi sa zaražene stolice preko ruku na usta. Također se može prenijeti s površina u domaćinstvu, uključujući površine za igranje i igračke. Rota virus se također može širiti kihanjem, kao i prehlada. Kapljice virusa iz zraka ulaze u tijelo kroz usta ili nos. Rota virus je otporan na većinu proizvoda za čišćenje u domaćinstvu, no važno je spriječiti širenje drugih virusa i bakterija.

Prevencija: higijena -učestalo pranje ruka, posebno poslije vršenja fizioloških potreba (odlaska u toalet), mijenjanja pelena i prije jela ili pripremanja hrane, pažljivo pranje voća i povrća, temeljno čišćenje i dezinfekcija kontaminiranih površina, odmah poslije epizode bolesti. Većina se infektivnih mikroorganizama prenosi neopranim rukama.

Simptomi
Rota viroza predstavlja akutno infektivno oboljenje koje se karakterizira toksičnim i gastrointestinalnim manifestacijama. Inkubacija je kratka od 12 sati do 3 dana. Bolest počinje akutno, pojavom teškog vodenastog proljeva, povraćanjem, gorznicom, dehidracijom i bolovima u trbuhu. Tjelesna temperatura može biti normalna ili subfebrilna. Simptomi mogu biti uznemirujući i trajati do osam dana, što je opterećenje za malog bolesnika.

Dijagnoza
Infekcije rota virusima i adeno virusima mogu se brzo dijagnosticirati korištenjem komercijalnih testova (otkrivanje virusnih antigena u stolici). Od materijala se šalje stolica za serološko ispitivanje. Dokazivanje se vrši imunoflorescencom, ELISA testom, LATEKS testom, EM metodom, enzimskom metodom.

Liječenje
Bolest u prosjeku traje 4-7 dana. Danas, ne postoji antivirusni lijek koji se koristi protiv Rota virusa i ne postoji cjepivo da spriječi infekciju. Cilj liječenja je nadomještanje tekućine i elektrolita (soli i minerala) izgubljenih proljevom. Antibiotska terapija nije učinkovita kod virusnih oboljenja.

Dehidratacija među malom djecom, starijima i bolesnima, predstavlja, najozbiljniju zdrastvenu posljedicu kao rezultat Rota virusne infekcije. Većina će se infekcija riješiti spontano. Djeca mogu biti teško bolesna zbog dehidracije koju je uzrokovao proljev. Rehidratacija je obnova ili nadoknada izgubljene tekućine.

Znakovi dehidracije su: dijete mokri malo ili ne mokri, urin može biti tamne boje, rumena suha koža, suhe oči i usta, glavobolja, hladne ruke i stopala, upale oči, vrtoglavica, zbunjenost i/ili nervoza, ubrzani rad srca, nedostatak elastičnosti kože.

Previous page: P - S Next page: Š - V