Zubne krunice

Ako je Vaš zub jako oštećen i narušena estetika ostalih zuba, rješenje je krunica. Za to je potrebno malo izbrusiti zub, uzeti otisak i u dentalnom laboratoriju izrađuje se krunica koja se kasnije fiksira na zub. Zubi koji su imali velike karijese te endodontski liječeni zubi nakon terapije obično imaju velika oštećenja pa bi ih najbolje bilo zaštiti krunicom. Iz estetskih razloga je krunicama moguće preoblikovati zube koji su rotirani ili nagnuti.

Krunica je terapijsko sredstvo zubu načinjeno od aloplastičnog materijala i prekriva brušeni dio zuba. Krunicama se mogu riješiti i obojenja zuba, osobito endodontski liječenih zuba koji s vremenom potamne, a vješt tehničar pravilnim odabirom materijala i boje može postići željeni efekt. Zadaci su krunice da oblik okluziske plohe treba uskladiti s oblikom i funkcijom antagonističkih zubi, prenosi fiziološki žvačne sile, štiti zubne vratove od karijesa i destrukcije, oblikom i glatkom površinom omogućuje čišćenje i samočišćenje, održava kontinuitet zubnog niza i vraća prirodni izgled.

Ima nekoliko indikacija za izradbu krunice. Estetička indikacija-ispravlja boju,oblik,položaj i veličinu zuba. Uzrok tome su prirođeni ili stečeni defekti, te velika koriozna oštećenja i manji anomalni položaji, zatim protetička indikacija-dolazi u obzir za fiksni i mobilni nadomjestak kad je krunica sidro mosta na nosaču zuba. Protektivna indikacija-spriječava lom kliničke krune zuba, odnosi se samo na taj zub i poboljšava samo ono što je oštećeno i profilaktička indikacija - spriječava mogućnost poremećaja u poretku i međusobnom odnosu zubnog niza.

Izradba krunica ima više faza: utvrđuje se status i anamnestički podaci, sanacija zuba, uzimanje otisaka zuba, izradba radnog modela s pokretnim bataljcima, određivanje visine zagriza i postavljanje radnih modela u artikulator. Određenu vertikalnu dimenziju zubni tehničar tijekom izradbe nadomjeska ne smije promijeniti. Modeliranje krunice, ulaganje i ljevanje, obrada (frezama, kamenčićima, brusnim papirom, gumicama), proba krunice, određivanje boje zuba, slaganje, nanošenje estetičkoga materijala, obrada, poliranje i cementiranje ako krunica dolazi samostalno. Privremene krunice mogu se izraditi u stomatološkoj ambulanti dok se trajne krunice moraju izraditi u zubotehničkom laboratoriju. Privremene krunice se izrađuju od akrilata i mogu se upotrijebiti kao privremeno rješenje dok se ne izradi trajna krunica u laboratoriju.

Trajne krunice mogu biti izrađene od metala, metal-keramike, potpune keramike i cirkon-keramike. Metal keramičke krunice danas još uvijek predstavljaju najčešći izbor naših pacijenata zbog vrlo prihvatljive cijene, odličnih svojstava i solidne estetske komponente. Izrađene su od metalne osnove koja je presvučena najfinijom keramikom.

Fasetirana krunica
Kapica je napravljena od visokokvalitetnog čelika čija labijalna strana je prevučena keramikom. Fasetirana krunica je jednodjelna kombinirana krunica čija se vestibularna ploha sastoji od metalnog ormarića u kojem je pričvršćena faseta po izgledu i boji nalik prirodnom zubu. Metalni ormarić različit je kad se radi o polimernom materijalu ili keramici. Glavni nedostatak krunice s polimernom fasetom je ispadanje faseta i promjena boje. Promjena boje nije uvjetovana samo osobinama akrilata nego i greškom u preparaciji i laboratorijskoj izradbi. Uslijed polimerizaciske kontrakcije i različitih koeficijenata termičkog rastezanja polimerne fasete povećava se volumen i u tekućini nastaje pukotina. Ta pukotina može se ispuniti ostacima hrane tako da se sa slitinom stvaraju obojeni oksidi i sulfidi i tako akrilat mijenja boju. Preparacija zuba za fasetiranu krunicu mora biti takva da buduća krunica ne bude glomazna. Za fasetu je potreban prostor od 1mm. Metalni sloj debljine je oko 0,3mm. Akrilat se ne spaja kemijski sa legurom. Veza je mehanička. Retencija fasete je primarna retencija koju čini okvirni ormarić ili cirkularno podminirani žljeb. Retencija seže do incizalnog ruba. Okuzalna ploha u žvačnom centru je od slitine (legure). Postoji i sekundarna retencija. To su tvornički izrađene akrilatne perlice. Izmodelirani ormarić se premazuje specijalnim lakom ili adhezivima. Kako perlice ne bi utonule ako su sitnije one se jednakomjerno posipavaju.

Jednodjelna potpuno metalna krunica
Jednodjelna potpuno metalna krunica ima zadaću da prirodnom zubu omogući maksimalnu funkciju i zaštitu zuba od karijesa i po morfologiji oponaša zub na kojem je izrađena.Po izgledu je neestetička krunica.Jednodjelna krunica može se modelirati na više načina: tako da se bataljak izolira specijalnim lakom i potupno nanosi vosak do konačnog morfološkog oblika; postupnim nanošenjem voska i adapta sustavom. Tijekom modelacije krunice pozornost se obraća na sve obuhvatne plohe krunice,a osobito na okuzalnu plohu. Kod aproksimalnih ploha uspostavlja se kontaktna točka radi ravnomjernog prijenosa žvačnog tlaka.Vestibularne i oralne plohe oblikuju se u skladu s morfologijom zuba s izraženim konveksitetima.Kod okuzalnih ploha kvržice i fisure moraju se oblikovati tako da se uklope u pravilan interkuspidaciski odnos.

Akrilatna krunica
Akrilatna krunica je estetički jednodjelna, nekovinska krunica, načinjena od sintetičkih materijala. Sve prednosti i nedostaci vezani su za akrilat budući da je akrilat relativno mekan, elastičan i transparentan. Preparacija zuba mora biti sa zaobljenom stubom, što će osigurati debljinu konačne plohe 1mm. Rub akrilatne krunice ne smije ulaziti u početak gingivnog sukusa kao kod kovinske krunice, već mora završiti u razini gingive ili neznatno ispod nje. Zbog manje otpornosti materijala na trošenje krunica se stanjuje, mjenja boju i gubi na estetici.To je osobito naglašeno cervikalno, gdje se rubovi odvajaju od bataljka. Akrilatna krunica izrađuje se kao trajna terapija u vidljivom djelu usta kod dubokog zagriza i kod parodontoničnih zubi. Akrilatna krunica na pripravljenom bataljku može se izraditi: kivetiranjem-voštana krunica skida se s radnog modela i ulaže u kivetu sa sadrom; hidrokompresijskim postupkom-na izolirani bataljak postupno se nanosi sintetički materijal i morfološki se oblikuje krunica. Krunicu zajedno sa sadrenim modelom stavljamo u aparat za tlačnu polimerizaciju i svjetlosnom polimerizacijom-slojevito se nanosi jednokomponentni materijal, sloj po sloj se svjetlosno polimerizira.

Kompozitna krunica
Kompozitni materijal nanosi se na metal. Prvo se nanosi kromalin, zatim opaker. Sloj opakera mora biti tolike debljine da mu boja na metalu bude jednaka boji za miješanje. Nakon opakera nanosi se dentinska masa. Na incizalnoj trećini nanosi se izcizalna masa. Prijelaz između boja modelira se koso da bi se postigla estetika. Nakon modelacije slijedi polimerizacija u ivomatu 6min. Kromasit se obrađuje brusnim sredstvima i gumicama.

Keramička krunica
Moderna dentalna keramika sastoji se od glinice 75-85%, kvarca 11 do 22%, kaolina 3 do 4% i drugih dodataka u svrhu postizanja prirodne boje. Dentalna keramika je krhki materijal koji se odlikuje relativno velikim modulom elastičnosti zbog čega dolazi do pucanja keramike u vratnom dijelu krunice ukoliku nije dovoljno debeo sloj keramike. Keramika za napečenje mora imati neka određena svojstva: čvrstu vezu s legurom,usklađene termičke koeficijente rastezljivosti, dobru plastičnost, malu kontrakciju u pečenju, mogućnost ponovnog žarenja, dobru estetiku, biokompatibilnost u usnoj šupljini. Danas razlikujemo nekoliko vrsta keramičkih krunica: keramička krunica (Jacket krunica); kovinsko-keramička krunica; dicor-staklene keramička krunica; cerestore-keramička krunica; empres-keramička krunica; in ceram krunica; keramička krunica pojačana aluminijevim oksidima. Potpune keramičke krunice izrađene su od čiste keramike koju odlikuje vrhunska estetika zbog svoje translucencije, te su time u mogućnosti u potpunosti imitirati prirodne zube. Izrada takve krunice zahtjevan je laboratorijski posao, stoga je i konačna cijena nešto viša. Obzirom na spomenutu translucenciju, zub koji se prekriva mora biti također lijepe prirodne boje, stoga je indikacija za izradu takvih krunica pomalo sužena.

Cirkon keramičke krunice izrađene su od visokokvalitetne cirkonske osnove presvučene keramikom, te predstavljaju vrhunac kvalitete. Odlikuje ih iznimna čvrstoća i biokompatibilnost, što im omogućuje postavljanje u gotovo svim situacijama u ustima. Zbog svoje čvrstoće koristi se kako u prednjoj tako i u stražnjoj regiji. Krunice i mostovi od cirkona su jaki, ali i najprirodniji nadomjesci u stomatologiji danas.

Galvansko zlatne keramičke krunice
Kapica takvih krunica dobiva se metodom galvanizacije iz zlatne otopine. Ovakve kapice debljine su 0,2 – 0,3 mm i po sastavu su od 99% čistog zlata. Žuta boja zlata daje galvano keramičkoj krunici žućkastu boju, baš kao i primarni zubni dentin. Zbog te transparentnosti takvi radovi su visoko estetski.

Estetički je izgled temeljni uvjet krunice, a trebaju ga zadovoljavati i ispuniti svi protetički radovi, a najviše u vidljivom djelu usne šupljine. Estetika zubnog nadomjestka mora biti istovjetna s izgledom prirodnih zubi. Krunice koje ispunjavaju estetički kriterij nazivaju se estetičke krunice. Bijela boja zbog različitih okolnosti može biti tamnija ili svjetlija,tj. nijansirana drugim bojama.

Vijek trajanja krunice je teško predvidjeti jer jako ovisi o oralnoj higijeni pacijenta. Obično se kaže da traje od 5-8 godina. Uz dobru higijenu i kontrole, može trajati od 10-20 godina. Nepodesne navike kao grizenje noktiju, leda ili noćno škripanje joj znatno skraćuju vijek trajanja.

Previous page: Z - Ž Next page: Ljekovito bilje